புதிய வாக்காளர் தேர்தல் விழிப்புணர்வு கூட்டம்

கண்ணியமான தேர்தல்

கண்ணியமான தேர்தல்.. புதிய வாக்காளர் தேர்தல் விழிப்புணர்வு கூட்டம்

6 மார்ச் 2016 அன்று மாலை 5:30 மணிக்கு காந்தி மியூசியம் மதுரை

திரு. MG. தேவசகாயம் இ. ஆ. ப. ஓய்வு

திரு. உ. சகாயம் இ. ஆ. ப.

அவர்கள் சிறப்புரையாற்றுகிறார்கள்

அனைவரும் வருக!

இளைஞர் கூட்டமைப்பு

https://www.facebook.com/ilaignarkoottamaippu

www.YouthPolitics.in

‪#‎YouthPolitics‬
‪#‎ilaignarKoottamaippu‬