இளைஞர் கூட்டமைப்பு வேட்பாளர்கள் விவரங்கள்

2016 சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடும் இளைஞர் கூட்டமைப்பு வேட்பாளர்கள் விவரங்கள் அடங்கிய கோப்புகள் :-