வணக்கம்,

நீங்கள் இளைஞர் கூட்டமைப்பில் தன்னார்வளராக இணைய, இந்த இணைப்பில் தொடரவும். http://youthpolitics.in/join-volunteers/

நீங்கள் இளைஞர் கூட்டமைப்பின் சார்பாக வேட்பாளராக களம் காண விரும்பினால், இந்த இணைப்பில் தொடரவும்.  http://youthpolitics.in/apply-election-candidates/

மேற்குறிப்பிட்டவைகள் அன்றி இளைஞர் கூட்டமைப்பில் தொடர்பு கொள்வதற்கு, கீழேயுள்ள படிவத்தை பயன்படுத்தலாம். நீங்கள் அனுப்பும் படிவங்கள் உரிய நேரத்தில் கவனத்தில் கொள்ளப்பட்டு தகுந்த பதில் அளிக்கப்படும்.