இளைஞர் கூட்ட்மைப்பு சார்பாக போட்டியிட வேட்பாளர் விருப்ப மனுக்கள் கொடுக்க வேண்டிய கால அவகாசம் நிறைவடைந்தது.

2016 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வேட்பாளர் விருப்ப மனுக்கள் பெறப்பட்டு, வேட்பாளர்கள் தேர்ந்தேடுக்கப்பட்டுள்ளனர்.. அவர்களது விவரங்களை வேட்பாளர்கள் பட்டியலில் காணலாம்.

நன்றி!